اکسید نیترو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکسید نیترو (nitrous oxide)
(یا: اکسید دی‌نیتروژن[۱]) N۲O، گازی اشتعال‌ناپذیر و بی‌رنگ. مخلوط آن را با اکسیژن برای کاهش حساسیت به‌درد به‌کار می‌برند. از مقادیر بالای آن به‌منزلۀ داروی بیهوشی استفاده می‌کنند. اغلب با گازهای بیهوشی دیگر ترکیب می‌شود تا استفاده از مقادیر کم آن امکان‌پذیر باشد. در مواردی مانند زایمان، این گاز را به‌صورت خالص به‌کار می‌برند. گازی گلخانه‌ای است. حدود دَه درصد اکسید نیتروی آزادشده در اتمسفر ناشی از تولید نایلون است. به گاز خنده‌آور[۲] نیز معروف است. در قرن ۱۹ آن را به‌منزلۀ مادۀ سرخوش‌آوری[۳] استنشاق می‌کردند. در این قرن به‌عنوان داروی بیهوشی هم به‌کار می‌رفت و به‌ویژه در کشیدن دندان از آن استفاده می‌کردند.

 


  1. dinitrogen oxide
  2. laughing gas
  3. recreational drug