اکسی هموگلوبین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُکْسی‌هِموگلوبین (oxyhaemoglobin)

شکل اکسیژن‌دار هموگلوبین[۱]. هموگلوبین پروتئین گلبول‌های قرمز است.

 


  1. Haemoglobin