ایمونوگلوبولین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ایمونوگِلوبولین (immunoglobulin)
(یا: گلوبولین ایمنی) پروتئین[۱] گلوبولین[۲] انسان. می‌توان آن را از خون جدا کرد و با تزریق به گیرنده باعث مصونیت سریع شد. این پروتئین در فرآیند ایمنی شرکت می‌کند و مانند پادتن[۳] در مقابل پادگن[۴] خاص عکس‌العمل نشان می‌دهد. ایمونوگلوبولین معمولی، گاما گلوبولین[۵]، بخشی از سرم خون[۶] است که معمولاً مرکّب از پادتن‌های بسیار است و از پلاسمای خون حدود هزار دهندۀ خون تهیه می‌شود. وقتی شخصی در معرض خطر است، این ماده برای محافظت کوتاه‌مدت، برای دو تا سه ماه، تجویز می‌شود. به‌ویژه هنگام خطر هپاتیت آ (هپاتیت مسری) یا وقتی زن بارداری در مقابل سرخجه[۷] واکسینه‌نشده و درمعرض ویروس سرخجه[۸] باشد، تجویز این ماده الزامی است. ایمونوگلوبولین‌های اختصاصی زمانی تزریق می‌شوند که فرد مستعد (واکسینه‌نشده) در خطر ابتلا به عفونت حاصل از بیماری مهلکی مثل هپاتیت ب (هپاتیت سرمی[۹])، هاری[۱۰] یا کزاز[۱۱] باشد. این نوع ایمونوگلوبولین‌ها را از خون دهنده‌هایی تهیه می‌کنند که بعد از ابتلا به این امراض بهبود یافته‌اند.

 


 1. protein
 2. globulin
 3. antibody
 4. antigen
 5. gamma globulin
 6. blood serum
 7. German Measles
 8. rubella virus
 9. serum hepatitis
 10. rabies
 11. tetanus