اینیانگانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اینیانْگانی (Inyangani)

بلندترین قلّۀ زیمبابوه، به ارتفاع ۲,۵۹۳ متر. در نزدیکی مرز موزامبیک، در جنوب شرقی زیمبابوه، واقع شده است.