باب المندب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بابُ‌المَنْدَب

تنگه‌[۱]ای که دریای سرخ[۲] و خلیج عدن[۳] را به‌هم وصل و شبه‌جزیرۀ عربستان و افریقا را از هم جدا می‌کند. نام آن به‌معنی دروازۀ سوگواری[۴] است، که به جریان‌های آن اشاره دارد.

 


  1. strait
  2. Red Sea
  3. Gulf of Aden
  4. Gate of Lamentation