بارترام، جان (۱۶۹۹ـ۱۷۷۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بارْترام، جان (۱۶۹۹ـ۱۷۷۷)(Bartram, John)

گیاه‌شناس امریکایی. لینه[۱] او را بزرگ‌ترین گیاه‌شناس طبیعی جهان می‌دانست. به‌منظور مطالعۀ فلور[۲] بومی و محیط آن سفرهای بسیار کرد و اولین آزمایش‌های دورگ‌سازی گیاهان در امریکا را صورت داد. در مارپلِ[۳] پنسیلوانیا زاده شد و به کشاورزی و جمع‌آوری گیاهان امریکای شمالی پرداخت. با گیاه‌شناس و بازرگانی با نام پیتر گالینسون[۴] در انگلیس مکاتبه می‌کرد و گیاهان خود را به کمک وی به گیاه‌شناسان اروپا می‌فروخت. در ۱۷۲۸، مسئولیت تشکیل باغ گیاه‌شناسی را در کینگ‌سسینگ[۵]، واقع در ساحل رودخانۀ سکویل کیل[۶]، برعهده گرفت. در ۱۷۳۸ به ویرجینیای غربی و کوه‌های بلو ریج[۷]، در ۱۷۵۵ به کوه‌های کتسکیل[۸]، و در ۱۷۶۰ به کارولینا سفر کرد. در ۱۷۶۵، گیاه‌شناس سلطنتی شد و در این مقام، از چارلستون[۹] در کارولینای جنوبی به سنت اوگوستین[۱۰] در فلوریدا سفر کرد. او رودخانۀ سنت جان[۱۱] را با قایق طی کرد. نام کتابش مشاهداتی دربارۀ ساکنان، اقلیم‌ها، خاک و غیره[۱۲] درخلال سفر جان بارترام از پنسیلوانیا به اونتاریو[۱۳] است.

 


 1. Linnaeus
 2. flora
 3. Marple
 4. Peter Collinson
 5. Kingsessing
 6. Schuyl Kill
 7. Blue Ridge Mountains
 8. Catskill Mountains
 9. Charleston
 10. St Augustine
 11. St John’s River
 12. Observations on the Inhabitants, Climate, Soil, etc
 13. Ontario