باردو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باردو (Bardo)

شهری در کشور تونس، واقع در حومۀ شمالی شهر تونس. قصرالسعید، کاخ بای‌های تونس، در این شهر قرار داشت. ارتش فرانسه در آوریل ۱۸۸۱م/۱۲۹۸ق وارد کشور تونس شد و در ماه مه همان سال شهر باردو را اشغال کرد و قصرالسعید را در محاصره گرفت. محمّد صادق‌بیگ، بای تونس، ناگزیر با دولت فرانسه مصالحه کرد و با امضای قرارداد تحمیلی موسوم به باردو در ۱۲ مه ۱۸۸۱، حاکمیت دولت فرانسه را پذیرفت.