باروس آرانا، دیه گو (۱۸۲۴ـ۱۹۰۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باروس آرانا، دیِه گو (۱۸۲۴ـ۱۹۰۷)(Barros-Arana, Diego)

باروس آرانا، ديِه گو

جغرافی‌دان، مورخ، و دیپلمات اهل شیلی. در اواخر قرن ۱۹، در مقام یکی از اعضای اصلی کمیسیون مرزی کشورش در تعیین مرز دقیق شیلی و آرژانتین کمک کرد. استاد جغرافی دانشگاه سانتیاگو و کاردار شیلی در بوئنوس آیرس[۱] بود. برخی از آثار اوست: تاریخ عمومی استقلال شیلی[۲] (۱۸۵۴ـ۱۸۵۷) اصول جغرافیای طبیعی[۳] (۱۸۸۱) تاریخ عمومی شیلی[۴] (۱۸۸۴).

 


  1. Buenos Aires
  2. General History of the Independence of Chile
  3. Elements of Physical Geography
  4. General History of Chile