باغ گیاه شناسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باغ گیاه‌شناسی (botanical garden)

باغ گياه‌شناسي

محل پرورش انواع متنوّع گیاهان. در این باغ‌ها، مشاهدۀ تنوع[۱] گیاهی به آسانی ممکن است، امری که در طبیعت بسیار دشوار است. باغ فیزیک[۲] از اولین نمونۀ این باغ‌ها بود که به مطالعه و رشد گیاهان دارویی اختصاص داشت. باغ فیزیک چلسی[۳] در لندن ازجملۀ این باغ‌هاست که در ۱۶۷۳ پایه‌گذاری شد و هنوز هم فعّال است. با افزایش کشفیات گیاه‌شناسی، از باغ‌های گیاه‌شناسی برای آزمون پتانسیل‌های تجاری گیاهان جدید مناطق گوناگون جهان استفاده می‌کنند. امروزه باغ‌های گیاه‌شناسی نقش آموزشی، گسترش علوم، و حفاظت دارند. بسیاری از آن‌ها با دانشگاه‌ها در ارتباط‌اند و جمع‌آوری مجموعه‌های فراوانی از نمونه‌های گیاهی حفاظت‌شده را برعهده دارند (← هرباریوم). تعدادی از این باغ‌ها نیز با کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و بانک‌های ژن همکاری دارند. در سراسر جهان ۱۶۰۰ باغ گیاه‌شناسی بنا شده است.

 


  1. diversity
  2. Physic Garden
  3. Chelsea Physic Garden