بافر (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بافِر (شیمی)(buffer)
(یا: تامپون) در علم شیمی، آمیزه‌ای از ترکیبات برای حفظ pH ثابت. معمول‌ترین بافرها مرکّب از آمیزه‌ای از یک اسید ضعیف آلی[۱] با یکی از نمک‌هایش، یا آمیزه‌ای از نمک‌های اسیدی[۲] اسید فسفریک‌اند. افزایش یک اسید یا باز به بافر سبب انتقال و تغییر تعادل شیمیایی[۳] می‌شود و به این ترتیب pH ثابت می‌ماند.

 


  1. organic acid
  2. acid salt
  3. chemical equilibrium