بامندا، ارتفاعات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بامِندا، ارتفاعات

مجموعه‌ای از فلات‌های گرانیتی و آتشفشانی مرتفع به ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر در غرب کامرون. میزان بارش در این منطقه زیاد است. در زمین‌های مرتفع آتشفشانی آن قهوه، چای، و انواع سبزی به‌خوبی رشد می‌کند. درّه‌های حاصل‌خیز منطقه مرکز تراکم جمعیت است و در زمین‌های فرابوم[۱] آن گله‌های گاو فولانی پرورش می‌دهند.

 


  1. uplands