بانرت، ارنست (۱۸۹۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بانِرْت، اِرنْسْت (۱۸۹۵)(Bannerth, Ernst)

ارنست بانرت
Ernst Bannerth
زادروز ۱۸۹۵م
ملیت آلمانی
تحصیلات و محل تحصیل دانشنامه دکتری در رشته زبان های اسلامی دانشگاه وین
شغل و تخصص اصلی خاورشناس
آثار راهنمای آموزش زبان هندوستانی (با همکاری، لایپزیگ، ۱۹۴۵)؛ ترجمه و شرح چهل مرتبه، مراتب الوجود عبدالکریم جیلی (وین، ۱۹۵۶)؛ اسلام امروز ـ فردا (وین، ۱۹۵۸)؛ ترجمه و شرح منهاج العابدین غزالی (۱۹۶۴)
گروه مقاله خاورشناسی

خاورشناس آلمانی. با سِمَت مترجم نظامی به استانبول و عراق فرستاده شد (۱۹۱۶). به اسارت نیروهای انگلستان درآمد (۱۹۱۷) و به هندوستان منتقل شد. پس از بازگشت به آلمان (۱۹۲۵) تحقیقات خود را ادامه داد و با ارائۀ پایان‌نامه‌ای دربارۀ زبان قدیم عثمانی، در رشتۀ زبان‌های اسلامی دانشگاه وین دانشنامۀ دکتری گرفت. مدتی به تدریس فلسفه و تاریخ ادبیات آلمانی پرداخت. برای مطالعه به کشورهای عربی سفر کرد (۱۹۳۱ـ۱۹۳۸). چندی مدرّس زبان‌های شرقی در فرهنگستان کنسول‌ها در شهر وین بود (۱۹۳۹) و پس از آن با سِمَت مترجم در ارتش هند خدمت کرد (۱۹۴۱). در ۱۹۴۴ به اسارت نیروهای فرانسوی درآمد و پس از آزادی، استاد زبان‌های شرقی در دانشگاه وین شد. با زبان‌های لاتین، یونانی، عربی، اردو، فارسی و ترکی آشنایی داشته و تحقیقاتی دربارۀ ابن سینا، فارابی و ابن طفیل انجام داده است. از آثارش: راهنمای آموزش زبان هندوستانی (با همکاری) (لایپزیگ، ۱۹۴۵)؛ ترجمه و شرح چهل مرتبه، مراتب‌الوجود عبدالکریم جیلی (وین، ۱۹۵۶)؛ اسلام امروز ـ فردا (وین، ۱۹۵۸)؛ ترجمه و شرح منهاج‌العابدین غزالی (۱۹۶۴).