باوهین، جین (۱۵۴۱ـ۱۶۱۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باوهین، جین (۱۵۴۱ـ۱۶۱۳)(Bauhin, Jean)

گیاه‌شناس و پزشک سوئیسی و برادر گاسپار کاسپر باوهین[۱]. زیر نظر طبیعی‌دانانی مانند کُنراد فون گسنر[۲] و لئونارد فوکس[۳] درس خواند. اثر مهمش، گیاه‌شناسی تاریخی[۴] (۱۶۵۰ـ۱۶۵۱)، پس از درگذشت او منتشر شد.

 


  1. Gaspard Casper Bauhin
  2. Konrad von Gesner
  3. Leonhard Fuchs
  4. Historia Plantarum