باویر، فرانتس (۱۷۵۸ـ۱۸۴۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باوئِر، فرانتس (۱۷۵۸ـ۱۸۴۰)(Bauer, Franz)

گیاه‌شناس اتریشی. اولین بگونیای دورگه را به بریتانیا وارد کرد. در زمینۀ ارکیده‌ها تحقیق می‌کرد و به تأسیس باغ گیاه‌شناسی ادینبورگ کمک کرد. در فلدزبرگ[۱] اتریش زاده شد و با دو برادرش، فردیناند و یوزف، زیر نظر کشیشانی در فلدزبرگ درس خواند و به فراگیری نقاشی پرداخت. در تهیۀ تصاویر کتاب ۱۴جلدی پدر بوکسیوس[۲] با عنوان گیاه‌شناسی هوتوس[۳] کمک کرد. سپس، برای همکاری با نیکلاموس فون یاکین[۴] به وین رفت و در ۱۷۸۸ به لندن سفر کرد. در لندن، در کتابخانۀ جوزف بنکس[۵] مطالعات خود را دنبال کرد و بقیۀ عمرش را در باغ سلطنتی کیو گذراند. در کیو، وقت اضافی را صرف تحقیقات کرد. کتاب ترسیم گیاهان غیر بومی کاشته شده در باغ سلطنتی کیو[۶] (۱۷۹۶) از آثار اوست.

  1. Feldsberg
  2. Father Boccius
  3. Hotus Botanicus
  4. Nikolamus von Jacquin
  5. Joseph Banks
  6. Delineations of Exotic Plants Cultivated in the Royal Garden in Kew