باگیرمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باگیرمی (Bagirmi)

سلطان‌نشینی قدیمی در سودان مرکزی، در جنوب شرقی دریاچه چاد[۱]. امروزه بخشی از کشور چاد[۲] است. بیشتر مردم آن مسلمانند. در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ بسیار رونق گرفت. براساس عهدنامه‌هایی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، این ناحیه تحت کنترل فرانسه درآمد.

  1. Lake Chad
  2. Chad