بایرکتارویچ، فهیم (۱۸۸۹ـ ۱۹۷۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بایرَکْتارْویچ، فهیم (۱۸۸۹ـ ۱۹۷۰)(Bayraktarvic, Fehim)

فهیم بایرکتارویچ
Fehim Bayraktarvic
زادروز ۱۸۸۹ م
درگذشت ۱۹۷۰ م
ملیت بوسنیایی
تحصیلات و محل تحصیل دانشنامه دکتری در رشته زبان های شرقی و اسلاو از دانشگاه وین
شغل و تخصص اصلی ایران شناس
آثار اشعار پارسی (۱۹۲۶) فیتز جرالد و عمر خیام (بلگراد؛ ۱۹۲۷)؛ تاثیر شرق بر گوته (۱۹۳۹)
گروه مقاله خاورشناسی

ایران‌شناس بوسنیایی. در ۱۹۱۷ دانشنامۀ دکتری در رشتۀ زبان‌های شرقی و اسلاو از دانشگاه وین گرفت و در ۱۹۲۵ صاحب کرسی ادبیات جهان در دانشکدۀ فلسفۀ بلگراد شد. از آثارش: رستم و سهراب فردوسی به همراه ۲۴ قسمت شاهنامه (بلگراد، ۱۹۲۸)؛ اشعار پارسی (۱۹۲۶) فیتز جرالد و عمر خیام (بلگراد، ۱۹۲۷)؛ تأثیر شرق بر گوته (۱۹۳۹)؛ حافظ (سارایوو، ۱۹۱۳)؛ غزلیات فارسی گزیده‌ای از اشعار سعدی (۱۹۲۶)؛ ایران مقصد مسافران و هنگامه‌جویان بیگانه (بلگراد، ۱۹۳۹)؛ ترجمۀ اشعار فارسی دورۀ ساسانیان نوشتۀ آرتور کریستن سن (بلگراد، ۱۹۳۶ـ۱۹۳۷)؛ خیّام نزد ما (بلگراد، ۱۹۶۴)؛ نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی (۱۹۷۹)؛ آثاری از ادبیات نوین فارسی (بلگراد، ۱۹۵۶)؛ میراث ادبیات فارسی (بلگراد، ۱۹۵۸).