بخار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُخار (steam)

در شیمی، گازی خشک و نامرئی، حاصل از تبخیر[۱] آب. تودۀ ابر مرئی، که معمولاً بر اثر تبخیر آب در هوا شکل می‌گیرد، متشکّل از ذرّات آب معلق است. بخار به‌فراوانی در فرآیندهای صنعتی و شیمیایی، و نیز برای تولید برق به‌کار می‌رود.

 


  1. vaporizing