بخار فوق گرم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بخار فوق‌گرم (Superheated steam)

(یا: بخارِ فراتافته) بخارآبی با دمای بیش از نقطۀ جوش، ۱۰۰ درجۀ سلسیوس. از حرارت‌ دادن آب در فشاری بالاتر از فشار جوّ به‌دست می‌آید.