برادوی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
خیابان برادوی

برادوی (Broadway)

خیابانی بزرگ در شمال غربی نیویورک. این خیابان از ابتدای منهتن[۱] شروع می‌شود و به میدان تایمز[۲] در خیابان چهل‌و‌دوم[۳] می‌رسد که در دل منطقۀ تئاتری واقع است؛ در آن‌جا برادوی به «سپیدراه بزرگ[۴]» معروف است. تئاتر‌هایی که در بیرون از این ناحیه قرار دارند، آف ـ برادوی[۵] نامیده می‌شوند، و آن تئاتر‌هایی که حتّی کوچک‌تر و دورتر از آنند به آف ـ آف ـ برادوی[۶] یعنی منزلگاه آثار پیشتاز (آوانگارد)[۷] و تجربی معروف‌اند.

 


  1. Manhattan
  2. Times Square
  3. 42nd Street
  4. Great White Way
  5. off-Broadway
  6. off-off-Broadway
  7. avant-garde