برازاویل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

برازاویل (Brazzaville)

مجسمه يادبود پير ساوورنيان دو برازا

رودبندر[۱]و پایتخت جمهوری کنگو[۲] (کنگو برازاویل[۳])، نزدیک کرانۀ[۴] غربی رود کنگو[۵]، مقابل کینشاسا[۶]. ۱,۱۶۹,۹۰۰ نفر جمعیت دارد (۲۰۰۳). ریخته‌گری و تعمیرات راه‌آهن از صنایع آن ‌است. کنت پیِر ساوورنیان دو برازا[۷]، کاشف فرانسوی (۱۸۵۲ـ۱۹۰۵)، در ۱۸۸۴ برازاویل را بنا کرد. از ۱۸۸۲ تا ۱۹۶۰ تحت قیمومت فرانسه و در جریان جنگ جهانی دوم ستاد عملیاتی فرانسۀ آزاد[۸] (بعدها فرانسۀ رزمنده[۹]) بود. مرکز مهم حمل کالا، حمل‌و‌نقل رودخانه‌ای و راه‌آهن منتهی به پوئنت نوآر[۱۰]در ساحل اقیانوس اطلس، است.


12158700-1.jpg
  1. river port
  2. Republic of Congo
  3. Congo-Brazzaville
  4. bank
  5. Congo River
  6. Kinshasa
  7. Count Pierre Savorgnan de Brazza
  8. Free French
  9. Fighting French
  10. Pointe-Noire