براهماپوترا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

براهْماپوتْرا (Brahmaputra)

رودی در آسیا به‌طول ۲,۹۰۰ کیلومتر. ریزابۀ رود گنگ[۱] است، و از کوه‌های هیمالیا[۲] سرچشمه می‌گیرد، و در تبت[۳]، هند، و بنگلادش جریان می‌یابد. این رود با نام زانگبو[۴] از یخچال[۵]های هیمالیا سرچشمه می‌گیرد، و از میان تبت به‌سمت شرق تا کوهستان نامچه باروا[۶]، جریان دارد، و از درّه[۷]هایی ژرف، به عمق بیش از ۵هزار متر، می‌گذرد. سپس با نام دیهانگ[۸] به‌سمت جنوب تغییر مسیر می‌دهد و وارد هند می‌شود و به درّۀ آسام[۹]، در نزدیکی سَدیا[۱۰]، می‌رسد، جایی‌ که اکنون آن را براهماپوترا می‌نامند. مسیر رود کاملاً به‌سمت غرب است، تا این که کمی پس از ورود به بنگلادش، به‌سمت جنوب روان می‌شود و به براهماپوترای اصلی، که آب زیادی ندارد، و جریان[۱۱] اصلی، به نام جمونا[۱۲]، تقسیم می‌شود. جمونا به پدما[۱۳]، بازوی گنگ، می‌پیوندد. رودهای گنگ و براهماپوترا و رودشاخه‌[۱۴]های آن‌ها دلتایی وسیع ساخته‌اند، و دشت‌های سیلابی[۱۵] در هند و بنگلادش زیر کشت‌اند. ۱,۲۸۵ کیلومتر از رود براهماپوترا قابل ‌کشتی‌رانی است.

 


 1. Ganges
 2. Himalayas
 3. Tibet
 4. Zangbo
 5. glacier
 6. Namcha Barwa
 7. gorge
 8. Dihang
 9. Assam Valley
 10. Sadiya
 11. stream
 12. Jamuna
 13. Padma
 14. distributary
 15. flood plain