برزین، ایلیا (۱۸۱۸ـ ۱۸۹۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِرِزین، ایلیا (۱۸۱۸ـ ۱۸۹۶)(Berezin, Ilya)

ایلیا برزین
Ilya Berezin
زادروز ۱۸۱۸ م
درگذشت ۱۸۹۶ م
ملیت روسی
تحصیلات و محل تحصیل تحصیل در دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان
شغل و تخصص اصلی خاورشناس
آثار جامع التواریخ رشیدی؛ سازمان داخلی اردوی زرین (۱۸۵۰)؛ سفر به داغستان و ماورای قفقاز
گروه مقاله خاورشناسی

خاورشناس روسی. در دانشکدۀ خاورشناسی دانشگاه قازان درس خواند و زبان‌های فارسی و عربی و ترکی را آموخت. برای پژوهش به داغستان، ایران، مصر و سوریه، استانبول و کریمه سفر کرد (۱۸۴۲ـ۱۸۴۵). استاد ترکی در دانشگاه قازان (از ۱۸۶۴)، متصدی سکه‌ها و نشان‌ها و ممیّز کتا‌ب‌های چاپ شرقی در قازان (۱۸۴۹ـ۱۸۵۵)، ویراستار بخش خاورشناسی دایرةالمعارف بزرگ روسیه (۱۸۶۱ـ۱۸۶۳) و سرپرست نگهداری سکه‌های شرقی در سن‌پترزبورگ (از ۱۸۶۵) بود. آثارش در فقه‌اللغه و گویش‌های زبان فارسی، عربی و ترکی، و تاریخ مغول است. آثارش: جامع‌التواریخ رشیدی، با ترجمه و یادداشت‌های روسی (۱۸۵۸ـ۱۸۸۸)؛ سازمان داخلی اردوی زرّین (۱۸۵۰)؛ سفر به داغستان و ماورای قفقاز (قازان، ۱۸۵۰)؛ پژوهش‌هایی دربارۀ گویش‌های مسلمانان (دو جلد، قازان ۱۸۴۸ـ۱۸۵۳)؛ دستور زبان فارسی (۱۸۵۳)؛ سفر به شمال ایران (۱۸۵۲)؛ منتخبات ترکی (۱۸۵۷ـ۱۸۹۰).