برستد، جیمز (۱۸۶۵ـ ۱۹۳۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جیمز برستد
James Breasted
زادروز ۱۸۶۵ م
درگذشت ۱۹۳۵ م
ملیت آمریکایی
تحصیلات و محل تحصیل دانشنامه دکتری ازدانشگاه برلین
شغل و تخصص اصلی خاورشناس
گروه مقاله خاورشناسی

برِسْتِد، جِیْمْز (۱۸۶۵ـ ۱۹۳۵)(Breasted, James)

برِسْتِد، جِيْمْز

خاورشناس و باستان‌شناس امریکایی. در دانشگاه شیکاگو الهیات خواند (۱۸۸۸ـ۱۸۹۰) و در دانشگاه ییل به مطالعۀ کتاب مقدس و زبان‌های شرقی پرداخت و از آن‌جا دانشنامۀ کارشناسی ارشد گرفت (۱۸۹۲). مطالعاتش در مصرشناسی را در دانشگاه برلین پی گرفت و موفق به دریافت دانشنامۀ دکتری از این دانشگاه شد (۱۸۹۴). وی استاد تاریخ و زبان‌شناسی، به‌ویژه مصرشناسی، در دانشگاه شیکاگو (۱۹۰۵ـ۱۹۳۳)، معاون (۱۸۹۵ـ۱۹۰۱) و سپس مدیر موزۀ شرقی هاسکل در دانشگاه شیکاگو (۱۹۰۱ـ۱۹۳۵)، و بنیادگذار پژوهشگاه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو (۱۹۱۹) بود. برستد همچنین در کاوش‌های باستان‌شناسی در نیل علیا شرکت داشت (۱۹۰۵ـ۱۹۰۷) و مدتی سرپرست گروه‌های باستان‌شناسی در مصر و غرب آسیا، ازجمله ایران، بود (۱۹۱۹ـ۱۹۲۱). از آثارش: سرودهای روحانی مصر در روزگار آمنوفیس چهارم (۱۸۹۴) که پایان‌نامۀ دکتری اوست؛ تاریخ و تمدن مصر (شیکاگو، ۱۸۹۸)؛ تاریخ مصر از نخستین دوران تا فتح مصر به دست ایرانیان (نیویورک، ۱۹۰۵)؛ تاریخ مصریان باستان؛ تطوّر دین و اندیشه در مصر باستان (نیویورک، ۱۹۱۲).