برومید سیانوژن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

برومیدِ سیانوژن (cyanogen bromide)

گازی اشک‌آور که همۀ ارتش‌های درگیر در جنگ جهانی دوم از آن استفاده کردند. از اثرات اولیه‌اش اشک‌آور و محرّک‌ بودن آن است، اگرچه در غلظت‌های بالا می‌تواند کشنده هم باشد. این گاز را نخستین‌بار اتریشی‌ها در سپتامبر ۱۹۱۶ به‌کار بردند و بعدها نیز ارتش‌های بریتانیا و ایتالیا از آن استفاده کردند. از آن‌جا که در تماس با فلز خاصیت خورندگی شدید دارد و تجزیه می‌شود، در صورت نگهداری و انبار کردن ناپایدار شده، تأثیر خود را از دست داده و بی‌اثر می‌شود. از این‌رو، عمر آن به‌منزلۀ گاز جنگی کوتاه بود و به همین علت جای خود را پس از مدت کوتاهی به ترکیبات پایدارتری داد.