بروم استون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بروم اَسِتون (bromacetone)

گاز اشک‌آور. از گسترده‌ترین و مؤثرترین گازهای استفاده شده در جنگ جهانی اول بود. این گاز حتی با غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر باعث سوزش تحمل‌ناپذیری در چشم‌ها می‌شود و در غلظت‌های بالا می‌تواند کُشنده نیز باشد. به شکل مایع تاول‌های بسیار دردآوری بر روی پوست ایجاد می‌کند. نخستین‌بار در ۱۹۱۶، آلمان‌ها از آن با نام بی ـ استاف[۱] در گلوله‌های توپ و خمپاره استفاده کردند. سپس فرانسوی‌ها با نام مارتونیت[۲] و نیروهای انگلیسی و امریکایی با نام بی‌اِی[۳] آن را به‌کار گرفتند. در اواخر ۱۹۱۶، آلمانی‌ها و انگلیسی‌ها به استفاده از آن در گلوله‌ها پایان دادند؛ زیرا برای تولیدش به استون نیاز بود که خود جهت مقاصد ضروری‌تری به‌کار می‌رفت. ارتش‌های فرانسه و امریکا این مایع را با کلراَسِتون[۴] مخلوط کردند و در تمام دوران جنگ آن‌ را به‌کار بردند.

 


  1. B-Stoff
  2. Martonite
  3. BA
  4. chloracetone