بری بری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِری‌بِری (beriberi)

نوعی اختلال تغذیه‌ای. غالباً در نواحی گرمسیری رخ می‌دهد و ناشی از کمبود ویتامین ب۱ (تیامین[۱]) است. بیماری دو شکل دارد: در یکی تجمع آب در بافت‌ها رخ می‌دهد، و در دیگری ضعف شدید مشاهده می‌شود. هر دو شکل منجر به خرابی عصب می‌شوند و بسیاری از قربانیان براثر نارسایی قلبی می‌میرند.

 


  1. thiamine