بستان السیاحه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُستانُ‌ السّیاحه

کتابی به فارسی در تاریخ، جغرافیا، و ادب تألیف‌ حاج‌ زین‌العابدین‌ شیروانی‌ ملقّب‌ به‌ مُستَعلی‌ شاه (۱۱۹۴ـ۱۲۵۳ق). کتاب‌ در ۱۲۴۷ق نوشته‌ شده‌ و مشتمل‌ است‌ بر یک‌ سیر (در بیان مقدمات و ترتیب کتاب)؛ چهار باب (در شرح حال چهارده معصوم (ع)، دانشمندان و عرفا، فرق و مذاهب و نام‌های جغرافیایی شهرها و روستاها)؛ ۲۸ گلشن (در بیان‌ شهرها و مشاهیر آن‌ها)‌ برابر حروف‌ الفبای زبان عربی؛ تنظیم کتاب‌ برحسب‌ حروف‌ تهجّی‌ است‌، و قسمت‌ عمدۀ‌ مطالب آن‌ مبتنی‌ بر سفرهای‌ مولّف‌ است‌ و به‌‌علت‌ وجود موضوعات‌ گوناگون‌ حکم‌ جُنگ‌ را دارد. این‌ کتاب‌ نخستین‌بار به‌ همّت‌ میرزا علی‌اصغر خان‌ اتابک‌، چاپ‌ سنگی‌ شد (تهران‌، ۱۳۱۵ق). بعدها از روی‌ همان‌ چاپ‌ در تهران‌ و اصفهان‌، به‌ چاپ‌ افست‌ رسید (اصفهان‌، ۱۳۴۲ق).