بلیده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بُلَیْدِه

(نام سابق: بلیدا[۱] تا ۱۹۸۱) شهری در الجزایر، با ۲۲۵,۱۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۸). تا الجزیره خط آهنی به طول ۲۰ کیلومتر دارد. در دامنۀ کوه‌های اطلس ماریتیم[۲]، در استان الجزیره، واقع شده است. اعراب مغربی[۳] اهل اندلس[۴] در ۱۵۵۳ آن را بنا کردند.

 


  1. Blida
  2. Maritime Atlas Mountains
  3. Moorish
  4. Andalusia