بندر بن طلال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَندَر بن‌ طَلال ( ـ۱۲۸۶ق)

بندر بن طلال
درگذشت ۱۲۸۶ق
شغل و تخصص اصلی دولتمرد

پنجمین امیر سلسلۀ آل رشید. در کشته‌شدن‌ عمویش،‌ مِتْعَب،‌ دست‌ داشت و پس‌ از وی‌ به‌ حکومت‌ رسید. عموی‌ دیگرش‌، محمد، که‌ از او بیمناک‌ بود به‌ ریاض‌ پناهنده‌ شد؛ ولی‌ از آن‌جا که‌ فرمانروایان‌ آل‌ سعود خود درگیر جنگ‌ داخلی‌ بودند، محمد از یاری‌ آنان ناامید شد و ناگزیر با بندر آشتی‌ کرد‌ و به‌ حائل‌ بازگشت؛ با این‌ همه،‌ جنگی میانشان درگرفت. سرانجام‌ محمد به وی‌ هجوم‌ برد و او را با دو برادرش‌ به‌قتل‌ رساند.