بنزپیرن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بَنْزْپیرِن (benzpyrene)

ازجمله ترکیب‌های آلی[۱]، با ساختار[۲] چند حلقه‌ای[۳] خاص. بنزپیرن‌ها در قطران[۴] زغال‌سنگ به‌میزان کمی یافت می‌شوند. این مواد را سرطان‌زا می‌دانند. مقدار ناچیزی از بنزپیرن‌ها در دود چوب وجود دارد و همین امر، توجه به سلامت غذاهای دودی شدۀ طبیعی را موجب شده است.

 


  1. organic
  2. structure
  3. polycyclic
  4. tar