بنزین بدون سرب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بنزینِ بدون سُرب (unleaded petrol)

بنزین فاقد مادۀ ضد ضربه[۱]. درجۀ اکتان[۲] این بنزین نسبت به بنزین سرب‌دار[۳] اندکی پایین‌تر است، ولی مزایایی دارد که عدم ایجاد آلودگی جو با ترکیبات سرب از آن جمله است. بسیاری از اتومبیل‌ها، با اصلاح و تنظیم زمان عملکرد موتور، با بنزین بدون سرب سازگار می‌شوند و اغلب اتومبیل‌های جدید نیز برای بنزین بدون سرب طراحی شده‌اند. اتومبیل‌هایی که با تبدیل‌کنندۀ کاتالیزوری[۴] سازگارند، باید سوخت بدون سرب مصرف کنند. در بنزین بدون سرب، هیدروکربن‌های آروماتیک[۵] و الکن‌ها[۶] به‌جای ترکیبات سرب افزوده می‌شوند تا درجۀ اکتان را بالا ببرند. این هیدروکربن‌ها پس از احتراق، ترکیبات آلی فرّاری تولید می‌کنند که موجب سرطان می‌شوند و در تشکیل دود‌مه شیمیایی نیز دخیل‌اند. بنابراین در اتومبیل‌های فاقد تبدیل‌کنندۀ کاتالیزوری، سوخت حاوی سربِ کمتر آلودگی کمتری نسبت به بنزین بدون سرب ایجاد می‌کند. سال‌هاست که استفاده از بنزین بدون سرب در امریکا رایج است.

 


  1. antiknock
  2. octane rating
  3. leaded petrol
  4. catalytic converter
  5. aromatic hydrocarbons
  6. alkenes