بنزین سرب دار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بنزینِ سُرب‌دار (leaded petrol)
بنزینی محتوی سوخت موتور[۱] و مخلوطی از مواد شیمیایی، ازجمله تترااتیل سرب[۲] و دی‌برمواتان[۳]. سرب از طریق اگزوز وارد هوا و غالباً به‌صورت ترکیبات سادۀ سرب وارد بدن می‌شود و این امر برای سیستم‌ عصبی در حال رشد کودکان بسیار مضر است.

 


  1. antiknock
  2. tetraethyl
  3. dibromoethane