بهنام، عیسی (تهران ۱۲۸۵ـ ۱۳۶۳ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِهنام، عیسی (تهران ۱۲۸۵ـ ۱۳۶۳ش)

بِهنام، عيسي

باستان‌شناس ایرانی و از بنیانگذاران دانش باستان‌شناسی در ایران. در مدرسۀ فرانسوی آلیانس تحصیل کرد و در ۱۳۱۰ش برای تحصیل باستان‌شناسی به مدرسۀ لوور در پاریس رفت و دانشنامۀ کارشناسی گرفت. عیسی بهنام در ۱۳۱۸ش به هیئت کاوش‌های تَختِ جَمشید پیوست؛ و از ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۵ش رئیس موزۀ ایران باستان بود. بهنام از ۱۳۲۰ش تدریس در گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران را آغاز کرد و موفق به دریافت درجات افتخاری دکتری و استادی شد. وی تا ۱۳۴۶ ش مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران بود.