بوبیو، نوربرتو (۱۹۰۹ـ۲۰۰۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
نوربرتو بوبیو

بوبیو، نوربِرتو (۱۹۰۹ـ۲۰۰۴)(Bobbio, Norberto)

فیلسوف ایتالیایی. در فلسفۀ حقوق[۱] و علوم سیاسی[۲] تخصص داشت. در آثارش به بررسی شرایط تکامل دموکراسی پرداخته است. او بر لزوم وجود مبانیِ قانونیِ مستقلی که بتواند حقوق اصلی و اولیه افراد را تأمین کند، تأکید می‌کرد. بوبیو دموکراسی را مجموعه‌ای از مقررات کار شیوه‌ای برای دستیابی به تصمیم‌های جمعی می‌داند. تکیه اصلی او بر حاکمیت قانون است و ازجمله آثار او در این زمینه عبارت‌اند از آزادی‌خواهی دموکراسی و آیندۀ دموکراسی.

  1. philosophy of law
  2. political Sciences