بوتادین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوتادین (butadiene)
(یا: بوتا ـ ۱، ۳ دین) CH۲ =CHCH =CH۲، گاز آتش‌گیری حاصل از نفت. برای ساختن لاستیک‌های سنتزی و رزین‌[۱]ها به‌کار می‌رود.


  1. resin