بوتاره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوتارِه (Butare)

شهری در جنوب کشور رواَندا[۱]، نزدیک مرز کشور بوروندی[۲]، به فاصلۀ ۸۰کیلومتری جنوب کیگالی[۳]، با ۲۸,۶۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۱). مرکز بازرگانی جنوب رواندا و مرکز توزیع مواد سوختی است. گله‌داری و پرورش بز ازجمله فعالیت‌های کشاورزی آن است. درگیری بین قبایل هوتو[۴] و توتسی[۵] در اواسط دهۀ ۱۹۹۰ فعالیت‌های کشاورزی منطقه را به‌شدت مختل کرد.


  1. Rwanda
  2. Burundi
  3. Kigale
  4. Hutu
  5. Tutsi