بوتان (شیمی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوتان (شیمی)(butane)

C۴H۱۰. یکی از دو آلکان گازی[۱] (هیدروکربن‌های پارافینی) با فرمول[۲] یکسان، اما ساختار[۳] متفاوت. بوتانِ نرمال از گاز طبیعی به‌دست می‌آید. ایزوبوتان (۲ ـ متیل پروپان) محصول جانبی واحدهای تولیدی نفتی است. بوتان سوختی است که تحت فشار مایع می‌شود و برای مصارف صنعتی و خانگی، مثلاً در اجاق‌‌گازهای قابل حمل‌ونقل استفاده می‌شود.

  1. gaseous alkane
  2. formula
  3. structure