بوتن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوتِن (butene)

C4H8، چهارمین عضو از هیدروکربن‌های سری الکِن[۱]. ترکیبی غیراشباع است و یک پیوند دوگانه[۲] دارد.  1. alkene series
  2. double bond