بوذرجمهری ، کریم آقاخان (۱۲۶۵ـ۱۳۳۱ش)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بوذرجمهری‌، کَریم آقاخان‌ (۱۲۶۵ـ۱۳۳۱ش)

شهردار و فرمانده‌ لشکر تهران در دورۀ پهلوی‌. پس‌ از پیوستن‌ به‌ نیروی‌ قزاق‌، مدرسۀ‌ گروهبانی‌ را گذراند و در کودتای سوم‌ اسفند ۱۲۹۹ش از همراهان‌ رضاخان‌ و مسئول‌ بازداشت‌ برخی‌ از رجال‌ مخالف‌ کودتا بود. در ۱۳۰۱ش با ارتقاء به‌ درجۀ‌ سرهنگی‌ فرمانده‌ تیپ‌ اول‌ پیاده‌ تهران‌ شد. در ۱۳۰۲ش سردار سپه،‌ نخست‌وزیر، او را به‌ سمت‌ ریاست‌ بلدیه‌ تهران (شهرداری‌) منصوب‌ کرد و تا سال‌ ۱۳۱۲ش در این‌ سمت‌ باقی‌ ماند. در ۱۳۰۸ش در دولت‌ مخبرالسلطنه‌ هدایت‌ وزیر فوائد عامه‌ و رئیس‌ املاک‌ اختصاصی‌ رضاشاه‌ شد. در ۱۳۱۲ با ارتقاء به‌ درجۀ‌ سرلشکری‌ به‌ فرماندهی‌ لشکر اول‌ تهران‌ منصوب‌ و پس‌ از شهریور ۱۳۲۰ش بازنشسته‌ شد. او در بازگرداندن‌ جنازۀ‌ رضاشاه‌ به‌ ایران‌ تلاش‌ کرد. در ۱۳۲۹ش رئیس‌ تفتیش‌ و ناظر مالی‌ دربار بود. از اقدامات‌ بوذرجمهری‌ در دورۀ‌ شهرداری‌، تخریب‌ دروازه‌های‌ تهران‌ و احداث‌ میدان‌ حسن‌آباد با هشت‌ گنبد اطراف‌ آن‌ بود.