بوربانک، لوتر (۱۸۴۹ـ۱۹۲۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوربانک، لوتِر (۱۸۴۹ـ۱۹۲۶)(Burbank, Luther)

به‌نژادگر[۱] امریکایی. در جوانی فعالیت‌های باغبانی تجاری[۲]اش را شروع و در ۱۸۷۵، در سانتا روزا[۳]ی کالیفرنیا[۴] نهالستانی تأسیس کرد. در ۱۸۹۳، تجارت را رها کرد و به آزمایش‌های به‌نژادی گیاهی پرداخت و شهرت بین‌المللی یافت. او بسیاری از ارقام مشهور، مثلاً سیب‌زمینی بوربانک[۵]، را معرفی کرده است.


  1. plant breeder
  2. market gardening
  3. Santa Rosa
  4. California
  5. burbank potato