بورهاوه، هرمان (۱۶۶۸ـ۱۷۳۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بورْهاوِه، هِرْمان (۱۶۶۸ـ۱۷۳۸)(Boerhaave, Hermann)

بورْهاوِه، هِرْمان

پزشک و شیمی‌دان هلندی. براثر کوشش‌های او، لیدن[۱] به مرکز اروپایی علم پزشکی تبدیل شد. او با بردن شاگردانش به بالین بیماران، روش آموزش بالینی را احیا کرد. اثرش با نام اصول شیمی[۲] (۱۷۳۲) رویکردی دقیق و روشن به علم شیمی آن دوران بود. در نزدیکی لیدن زاده شد. در زادگاهش، و نیز در هادِرویک[۳] درس خواند. در مقام پزشک به لیدن بازگشت و به تدریس پرداخت. سرانجام، به مقام استادی طب، گیاه‌‌شناسی، فیزیک، و شیمی رسید. ساختمان و عملکرد غدد عرق[۴] را تشریح کرد و برای اولین‌بار پی برد که آبله[۵] از راه تماس منتقل می‌شود. کارهای او حدود یک قرن معتبر بودند. برخی از آثار او عبارت‌اند از کتابی مرجع در زمینۀ فیزیولوژی، با نام نهادهای پزشکی[۶] (۱۷۰۸)، که شامل یک کتاب دربارۀ طبقه‌بندی‌ بیماری‌ها، علت، و درمان آن‌هاست؛ فهرست گیاهان[۷] (۱۷۱۰)؛ تاریخ گیاهان[۸]؛ و مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایش در زمینۀ گیاه‌شناسی که شاگردانش آن را جمع‌آوری کردند.

 


  1. Leiden
  2. Elementia chemiae
  3. Haderwijk
  4. sweat glands
  5. smallpox
  6. Institutiones medicae
  7. Index plantarum
  8. Historia plantarum