بوزیو، فرانسوا (۱۷۶۸ـ۱۸۴۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بوزیو، فرانْسوا (۱۷۶۸ـ۱۸۴۵)(Bosio, Fiancois)

مجسمه‌ساز فرانسوی. در دورۀ امپراتوری ناپلئون اول[۱] مجسمه‌ساز دربار بود و مجسمه‌هایی از خاندان سلطنتی ساخت.

 


  1. Napoleon I