بیافرا، جمهوری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیافْرا، جمهوری (Biafra)

کشور افریقایی که در ۱۹۶۷ اعلام استقلال کرد. در آن ‌زمان بیم از سلطۀ روزافزون قبیلۀ رقیب هوسا[۱] در دولت مرکزی نیجریه باعث شد که منطقۀ شرقی نیجریه که اکثریت مردم آن از قبیلۀ ایبو[۲] بودند به رهبریِ سرهنگ دوم اودومگو اوجوکوو[۳] جدایی خود را از نیجریه اعلام کند. با اعلام استقلال بیافرا جنگ‌های داخلی با بقیۀ نقاط این فدراسیون درگرفت. نیروهای دولت مرکزی طی نبردهای شدید تا ۱۹۶۸ بیافرایی‌ها را در منطقۀ محدودی محصور کردند و تا ۱۹۷۰ بیافرا مضمحل شد. براثر قحطی ناشی از این جنگ حدود ۱میلیون نفر از مردم هلاک شدند.

 


  1. Hausa
  2. Ibo
  3. Odumegwu Ojukwu