بیت، نسل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیت، نَسل (Beat Generation)

(یا: جنبش بیت[۱]) جنبش اجتماعی و ادبی دهۀ ۱۹۵۰ و اوایل دهۀ ۱۹۶۰ امریکا. اعضای نسل بیت موسوم به بیتنیک[۲] با درپیش‌گرفتن شیوۀ زندگی هنری دیوید تورو[۳]، که برگرفته از عصیان‌گری اجتماعی بود، و اشعار مرزشکن والت ویتمن[۴] به مادی‌گرایی محافظه‌کارانۀ آن عصر واکنش نشان دادند. تأثیرگذارترین نویسندگان این جنبش جک کرواک[۵] (که به روایتی واضع این اصطلاح نیز بود)، اَلن گینزبرگ[۶] و ویلیام باروز[۷] بودند. دیگر ویژگی‌های فرهنگی این جنبش عبارت بودند از جاز معاصر، حکمت بودایی، و استفاده از داروهای روان‌گردان برای دستیابی به تجربه‌ای متفاوت و تقویت مواضع اقتدارستیزی اعضای جنبش. این جنبش جز شکستن سنت ادبی موجود مرام ادبی مشترک دیگری نداشت و حد و مرز آن عمدتاً تاریخی بود. فراگیر‌ترین و پرتأثیرترین آثار متعلق به این جنبش عبارت‌اند از رمان در راه[۸] (۱۹۵۷) کروآک و شعر نعره[۹] (۱۹۵۶) گینزبرگ، که به‌منظور ستایشِ دلپذیریِ بیت و نکوهش خفقان جامعۀ مدرن از فرم‌های آزادتر سود می‌جویند. دیگر شخصیت‌های ادبی سرشناس این جنبش عبارت بودند از لارنس فرلینگتی، شاعر و ناشر؛ گرگوری کورسو[۱۰]، شاعر؛ و جان کله‌لُن هولمز[۱۱]، رمان‌نویس.


 1. beat movement
 2. beatnik
 3. Henry David Thoreau
 4. Walt Whitman
 5. Jack Kerouac
 6. Allen Ginsberg
 7. William Burroughs
 8. On the Road
 9. Howl
 10. Gregory Corso
 11. John Clellon Holmes