بیت حسدا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِیت حَسدا (Bethesda)

(در عبری به‌معنی خانۀ رحمت) حوض آبی در بیت‌المقدس (اورشلیم) که آن را شفابخش می‌پنداشتند. عیسی مسیح مردی را در آن‌جا شفا داد و مورد شماتت مقامات مذهبی قرار گرفت. گمان می‌رود حوضی که در شمال شرقی بیت‌المقدس (اورشلیم) کشف شده است همان بیت حسدا باشد.