بیرا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بِیْرا (Beira)

بِيْرا

بندری در مصب رودهای پونگوئه[۱] و بوسی[۲]، در موزامبیک، با ۲۹۴,۲۰۰ نفر جمعیت (۱۹۹۱). مواد معدنی، پنبه، و مواد غذایی از آن صادر و فرآورده‌های نفتی به آن وارد می‌شود. راه‌آهن با عبور از دالان بیرا[۳]، آن را به زیمبابوه وصل می‌کند. یک خط لولۀ نفت نیز به هراره[۴] دارد. شرکت پرتغالی موزامبیک[۵] در ۱۸۹۱ بیرا را در محل شهر قدیمی عرب بنا کرد. این بندر مرکز مهم ترانزیت کالا به مرکز جنوبی قارّۀ افریقاست. پایانۀ راه‌آهن زیمباوه، افریقای جنوبی، مالاوی[۶]، زامبیا[۷]، و جمهوری دموکراتیک کنگو[۸] است و در زمان استعمار پرتغال، در جلوگیری از اجرای تحریم‌های تجاری بین‌المللی از سوی زیمباوه (رودزیا[۹]) نقش مهمی داشت. پس از استقلال موزامبیک، زیمباوه استفاده از بیرا را متوقف کرد و بندر مزبور موقعیتش را به‌منزلۀ تفریحگاه سفیدپوستان افریقای جنوبی از دست داد. بخش اعظم صادرات مس جمهوری دموکراتیک کنگو از طریق این بندر صورت می‌گیرد.


  1. Pungwe
  2. Busi
  3. Beira Corridor
  4. Harare
  5. Portuguese Companhia de Mozambique
  6. Malawi
  7. Zambia
  8. Democratic Republic of Congo
  9. Rhodesia