بیرشتات، آلبرت (۱۸۳۰ـ۱۹۰۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیرشْتات، آلبِرت (۱۸۳۰ـ۱۹۰۲)(Bierstadt, Albert)

تابلوي طوفان در کوهستان راکي

نقاش منظره‌‌پرداز امریکایی، زادۀ آلمان. منظره‌پردازی‌های پانوراما (سراسرنما)[۱] و تماشایی‌اش از طبیعت و بیابان‌های غرب امریکا، مشهورند. از آخرین نقاشان مکتب رودخانۀ هودسن[۲] بود. آثارش پس از مرگ به فراموشی سپرده شدند، تا آن‌که در اواخر قرن ۲۰، از نو مورد توجه قرار گرفتند. تابلوی طوفان در کوهستان راکی[۳] (۱۸۶۶، موزۀ بروکلین[۴]، نیویورک) از آثار برجستۀ اوست.


  1. panorama
  2. Hudson River School
  3. Storm in the Rocky Mountains
  4. The Brooklyn Museum