بیسایو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیسائو (Bissau)

کليساي جامع بيسائو

پایتخت و بندر مهم گینۀ بیسائو[۱] در غرب مرکزی کشور مزبور، در مصب رود گِبا[۲]، با ۲۹۶,۹۰۰ نفر جمعیت (۲۰۰۳). خشکبار، پوست، برنج، و موم تولید می‌کند. فرودگاه بین‌المللی، دانشگاه، و انستیتوی تحقیقاتی دارد. فولانی[۳]ها، مالینکه[۴]ها، و بالانته[۵]ها مهم‌ترین گروه‌های قوم در این شهرند که اکثر آنان مسلمان‌اند. بیسائو در ۱۶۸۷ به‌منزلۀ مرکز تجارت بردۀ پرتغال تأسیس، و در ۱۸۶۹ به بندر آزاد تبدیل شد. در ۱۹۴۱ به جای بولاما[۶] پایتخت کشور گینۀ بیسائو شد. اقدامات چریکی علیه پرتغالی‌ها که به استقلال کشور انجامید (۱۹۷۳ـ۱۹۷۴)، در ۱۹۶۲ در این شهر آغاز شد.


  1. Guinea-Bissau
  2. Geba River
  3. Fulani
  4. Malinke
  5. Balante
  6. Bolama