بیسکی، خلیج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیسْکِی، خلیج (Biscay)

واقع در اقیانوس اطلس بین ‌شمال اسپانیا و غرب فرانسه، که امواج سهمگین و جزر و مد[۱]های آن شهرت دارد. این ناحیه، از قدیم، سرشار از ماهی بوده است.

 


  1. tide