بیماری های ناشی از آب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بیماری‌های ناشی از آب (water-borne disease)

(یا: بیماری‌های آب زاد) بیماری‌های ناشی از منابع آب نامناسب. این دسته بیماری‌ها ۸۰درصد از بیماری‌های جهان سوم را تشکیل می‌دهند. از بین آن‌ها، اسهال مهم‌ترین علت مرگ کودکان است. پشه‌های ناقل مالاریا برای تکثیر نیاز به آب راکد دارند. هر سال ۴۰۰میلیون نفر به مالاریا مبتلا می‌شوند و ۵ میلیون نفر براثر آن می‌میرند. در کشورهای صنعتی هم آلودگی آب مشکل‌زاست. در این کشورها، ضایعات شیمیایی، خطرناک، و رادیواکتیو صنایع را به آب می‌ریزند که موجب بیماری‌های گوناگون، از سردرد گرفته تا سرطان، می‌شوند.